ประกาศสอบ กำหนดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
2017-07-11 14:40:24 เข้าชม : 2,582 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กำหนดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. ลงทะเบียนสอบ  16 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560

2. ดาวน์โหลดข้อมูลการลงทะเบียนสอบและข้อสอบ 24 - 26 กรกฎาคม 2560

3. จัดสอบ 31 กรกฎาคม  - 6 สิงหาคม  2560  

 

ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC