กำหนดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2017-03-31 12:13:31 เข้าชม : 2,583 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กำหนดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. ลงทะเบียนสอบ  16 - 31 มีนาคม 2560

2. ขยายเวลาลงทะเบียนสอบ  1 - 12 เมษายน 2560

3. ดาวน์โหลดข้อมูลของศูนย์ทดสอบ

    3.1 ดาวน์โหลดข้อมูลระบบการสอบ 10 - 12 เมษายน 2560

    3.2 ดาวน์โหลดข้อมูลการลงทะเบียนสอบและข้อสอบ 19 - 21 เมษายน 2560

4. จัดสอบ 23 - 30 เมษายน 2560  

ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC