ชะลอการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดสมรรถนะพื้นฐานของครู กศน.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam)
2017-02-21 10:46:08 เข้าชม : 2,608 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC