หากดำเนินการตามคู่มือไปแล้ว และมีการดำเนินการสอบแล้ว ห้าม ดำเนินการตามคู่มือนี้ซ้ำเด็ดขาด
2017-09-24 17:00:12 เข้าชม : 2,591 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

หากดำเนินการตามคู่มือไปแล้ว และมีการดำเนินการสอบแล้ว

++ห้าม ดำเนินการตามคู่มือนี้ซ้ำเด็ดขาด ++

หากทำซ้ำข้อมูลการสอบจะหายหมด

ทีมพัฒนาระบบ

ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC