คู่มือดำเนินการ Upgrade ระบบ และดาวน์โหลดข้อมูลการสอบแต่ละประเภท
2017-09-24 16:41:05 เข้าชม : 2,590 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ศูนย์สอบประเภทที่ 1 ศูนย์สอบที่ดำเนินการจัดการสอบเทียบระดับสูงสุด

ให้ดำเนินการ Upgrade ระบบ และดาวน์โหลดข้อมูลตามคู่มือนี้

http://203.172.142.159/nnet_manual/case1_v1.pdf

 

ศูนย์สอบประเภทที่ 2  ศูนย์สอบที่ดำเนินการสอบตรวจเลือดครู หรือเตรียมดำเนินการสอบตรวจเลือดครู แต่มีนโยบายให้ชลอไว้ก่อน

และ

ศูนย์สอบประเภทที่ 3 ศูนย์สอบที่ไม่ได้เตรียมการสอบตรวจเลือดครู และศูนย์สอบที่ติดตั้ง Server ใหม่

ให้ดำเนินการ Upgrade ระบบ และดาวน์โหลดข้อมูลตามคู่มือนี้

http://203.172.142.159/nnet_manual/case2_3_v1.pdf

 

ขออภัยที่ล่าช้าครับ

ทีมพัฒนาระบบ

ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC