แนวทางการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2560
2017-09-13 12:03:59 เข้าชม : 2,597 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ในการปฏิบัติของผู้เข้าสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560ยึดระเบียบ ศธ.เป็นหลัก  เรื่องเวลาเข้าสอบกรณีสายหรือเวลาออกจากห้องสอบ

 

 

 

ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC