แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลผลการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
2017-08-09 10:23:41 เข้าชม : 2,585 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลผลการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โดยให้ศูนย์ทดสอบดำเนินการส่งข้อมูลระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560

ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | NEEC