เว็บศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน. | NEEC >>> ประกาศสอบ กำหนดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560 พร้อมกันทุกศูนย์สอบ ทั่วประเทศ <<<
แจ้งประเภทของศูนย์สอบ 2017-09-24 16:33:44 ( เข้าชม : 2,634 ครั้ง )
แนวทางการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2560 2017-09-13 12:03:59 ( เข้าชม : 2,621 ครั้ง )